Valid HTML 4.0!
Fotoalbum z Kamenice
Soukrom, dokumentrn-fotografick strnky Jiho Matjka st. o Kamenici a okol
Foto-report                       Oprava ve kostela
Datum posledn aktualizace: 19. ledna 2008
Oficiln strnky Kamenice jsou na adrese
http://mesta.obce.cz/kamenice/
Znak Kamenice
Kamenice mla ve sv historii rzn pojmenovn. Od Star Radn Kamenice pes Kamenici u Tebe, Kamenici u Poln, Moravskou Kamenici, Kamenitz, Kamenici na Morav a k t dnen Kamenici, ke kter se obas pidv, a vlastn nesprvn, pdomek "u Jihlavy". Najdete ji, jak se mete sami pesvdit, na vech prastarch mapch. A ke Kamenici, abychom na to nezapomnli, pat i Kamenika, ehoov (lec de facto na dlnici Praha-Brno) a Vranov, ktermi se zde chceme rovn zabvat. A teba tak Radoovem, kam je to pes louky Na Mok jenom kousek. Kamenice byla roditm znmch osobnost. Jmenujme nyn jen nap. stedovkho Jakuba z Kamenice a dle poslednho c. a k. vdeskhoKostel, kaple a horn kana dvornho kapelnka a skladatele Frantika Krame, zvanho t Krommer, jeho skladby mete dodnes asto poslouchat na stanici Ro 3 - Vltava. Narodil se ve star radnici - jak se dodnes mstn k na "Rathousu", kter v r. 1913 zcela vyhoel - viz Galerii . 1. V neposledn ad se chci zmnit i o pvkyni Zalabov, rodace z ehoova, a profesoru MVDr. Janu Koldovi (1895-1958), zakladateli esk veterinrn anatomie. Ale i ta souasn Kamenice m vznamn rodky, jako teba nov znovuzvolenho (2005) mstopedsedu eskho olympijskho vboru doc. PhDr. Dovalila, CSc. Anebo, to je vak ji o nem jinm, podnikatele Kratochvla.

Pi zobrazen pouijte pednostn rozlien 800 x 600. Vechna podtren slova jsou odkazy. Kliknutm na n se dostanete k dalm informacm.